Vrijwilligers Map

 

Het is belangrijk dat iedereen juist geinformeerd wordt over de te volgen procedures.

Deze info is hier te vinden.

Infoboek Horeca & Suppoosten

0. Voorkant map

0.1 Inhoud museummap

1. Wetenswaardigheden museum

2. 2. H O R E C A

2.1 Verwacht gastvrouw met groep

2.2 Verwacht gastvrouw zonder groep

2.3 Drankenlijstje

2.4 Lunches

2.5 Instructie-Verantwoord-Alcoholgebruik-voor-Barvrijwilliger

3. S U P P O O S T

3.1 Verwacht van de Suppoost

3.2 Aanbiedingsformulier objecten

3.2 Procedure aangeboden objecten

4. R O N D L E I D E R S

4.1 Verwacht van rondleiders

5. H A N D L E I D I N G E N

5.1 Gebruik betaalautomaat

5.2 Gebruik scan-apparaat museumkaart

5.3 Gebruik audiofoon en QR Codes

5.4 Gebruik microfoon

5.5 Bediening grote scherm

5.6 Bediening scherm bewaking

5.7 Brandalarm en bewakingssysteem

6. P R I J S L I J S T E N

6.1 Prijslijst individuele bezoekers

6.2 Prijslijst groepen

6.3 Prijslijst winkeltje

7. DAGSTATEN

7.1 Horeca dagstaat

7.2 Horeca Winkelverkoop dagstaat

7.3 Rekening (bewijs van betaling)

7.4 Horeca maandstaat gratis verbruik

8. V R I J W I L L I G E R S

8.1 Vrijwilligers smoelenboek

8.2 Declaratieformulier vrijwilligers museum

9. V L A G G E N

9.1 Ophangen vlaggen

9.2 Vlaggen info

10. J E T E N J A N

10.1 Jet en Jan Medewerkers