Hieronder vindt u het vernieuwde Bestuurs Reglement van 2020 inclusief bijlages.

 

Bestuursreglement 2021-03-15

Bijl. 1 Etische code voor Musea

Bijl. 2 Organigram 2021-01-01

Bijl. 3 Vrijwilligers_clusters_2020-02-29.pdf

Bijl. 4 Bestuursbesluit financiele ruimte clusterhoofden

Bijl. 5 Declaratieformulier vrijwilligers digitaal

Bijl. 6 Inschrijfformulier vrijwilligers AVG

Bijl. 8 Openingstijden museum

Bijl. 9 Overzicht gekwalificeerde barvrijwilligers.pdf

Bijl. 10 Instructie-Verantwoord-Alcoholgebruik-voor-Barvrijwilliger

Bijl. 11 Verslag Veiligheidsronde 07-10-2020

Bijl. 12 Overzicht machines en gecertificeerde rondleiders

Bijl. 13 Brandalarm en bewakingssysteem

Bijl. 14 Veiligheidsinstructie voor medewerkers

Bijl. 15 LAMO 2016

Bijl. 16 Vertrouwelijkheids verklaring bestuur AVG

Bijl. 17 Taakomschrijving veiligheidsfunctionaris

Bijl. 18 Taakomschrijving Adviseur klimaatbeheersing

Bijl. 19 Privacy Beleid AVG

Bijl. 20 Privacy Reglement AVG

Bijl. 22 Taakomschrijving Clusterhoofd Facilitaire zaken

Bijl. 23 Taakomschrijving Clusterhoofd Multimedia

Bijl. 24 Taakomschrijving Clusterhoofd Suiker

Bijl. 25 Taakomschrijving Clusterhoofd Vlasserij

Bijl. 26. Taakomschrijving Voorzitter.pdf

Bijl. 27. Taakomschrijving Secretaris.pdf

Bijl. 28. Taakomschrijving Penningmeester.pdf

Bijl. 29. Taakomschrijving Clusterhoofd Horeca.pdf

Bijl. 30. Taakomschrijving Clusterhoofd POM.pdf

Bijl. 31. Taakomschrijving Clusterhoofd Jet Jan.pdf

Bijl. 32 Aanbiedingsformulier van objecten 2020-07-25

Bijl. 33 Taakomschrijving Vicevoorzitter

Bijl. 34 Bestuur rooster van aftreden 2021-01-01

Bijl. 35 Governance-Code-Cultuur-2019

Bijl. 36 Bezoekvoorwaarden