In het museum is een actieve club van modelbouwers.

 

Deze modelbouwers hebben zich ten doel gesteld een suikerfabriek na te bouwen  zoals die rond de jaren 1950-1960 operationeel was. Aan de hand van de maquette kan het proces wellicht nog beter worden uitgelegd aan de bezoekers.

Het eerste deel van de fabriek, het suikerwinningsgedeelte,  (schaal  1 op 32),  is inmiddels gereed en staat opgesteld in de expositieruimte.  Momenteel wordt gewerkt aan de pulpdrogerij, die moet aansluiten op het afgebouwde deel.

Als ook dit deel gereed  is, zullen nog de kalkoven, het sapzuiveringsgedeelte en de suikeropslag worden nagebouwd om tot een ‘volledige’ fabriek te komen.

In een eerder stadium werd al een maquette van de branderij “ Amelia” in de expositieruimte opgenomen. In deze fabriek werd de melasse verwerkt.

Het geheel is nagebouwd op basis van foto’s en tekeningen afkomstig uit de archieven van de suikerfabrieken. De materialen, benodigd voor de bouw, worden zelf ingekocht. Vervolgens  worden er na bewerking  verschillende fabrieksonderdelen van  gemaakt.

Bij  de modelbouwers ligt het accent op handvaardigheid. Er wordt door hen van slechts enkele machines, zoals een lintzaag  en wat andere (zelfgemaakte) hulpmiddelen gebruik gemaakt.

IMG 6556 IMG 5233

IMG 5782


Hier komt info over de Modelbouw groep.

Gereedschap locaties.

Onderhanden zijnde projecten.

Locatie van tekeningen.