RDP installeren.

Om vanuit een Windows PC omgeving via extern bureaublad erbij te komen moeten we eerst wat installeren.

Hiervoor gaan we het pakket xrdp installeren.

Links onder op het bureaublad van de Linux server is een blokje zoals een Rubik’s kubus.

rubik

Klik erop dan verschijnt dit scherm.

Linux Apps

 

Zoek naar het Icoon met de tekst terminal venster.

Jawel - we gaan alles vanaf de terminal venster doen !

Als het icoon is geklikt dan zien we dit

Terminal

 

We zijn nu nog gewone gebruiker.

Om iets te mogen installeren hebben we superuser oftwel beheerders rechten nodig.

Dat doen we als volgt 'sudo su'. Uiteraard volgt de vraag wachtwoord. Dit kan alleen als je lid van de beheer groep bent.

Terminal sudo

Zie nu het verschil in de prompt regel. Je bent nu root oftewel superuser oftwel beheerder.

Nu de opdracht om xrdp te installeren.

'apt-get install xrdp'

Terminal xrdp

De vraag wil je installeren met 'J' beantwoordden of gewoon op enter drukken.

 

Voila je kan er nu bij vanuit Windows Extern Bureaublad.

 

SSH

 

Volgende stap is ssh installeren. Dezelfde stappen als boven.

Als de terminal venster nog niet gesloten is na de xrdp installatie, dan 'apt-get install ssh' opgeven.

Ook nu weer heel mooi, we kunnen de Linux Server nu ook bereiken via putty,exe vanuit Windows.

Installatie bestanden voor Windows putty hier te vinden. https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

 

Om de website te kunnen presenteren hebben we een basis installatie nodig.

Hiervoor hebben we een LAMP  installatie nodig. ( LAMP staat voor Linux Apache MySql PHP , dit zijn de programma's die geinstalleerd moeten worden )

Omdat dit uitvoerig op Internet te vinden is gaan wij er hier niet verder op in.

Voorbeeld hier te vinden. https://howtoubuntu.org/how-to-install-lamp-on-ubuntu

Persoonlijke voorkeur is niet MySQL maar Mariadb.

Werkwijze voor installatie is identiek.

 

In het volgende deel komt de beheer site aan de orde.