525 Braken

De volgende bewerking om het hout te verwijderen van de vlasstengel is het braken. Om de vlasvezel van de houtpijp te kunnen scheiden moest de vlasser het gerote vlas eerst kneuzen, men noemt dat braken. Hierbij wordt de houtpijp in kleine stukjes gebroken zodat deze gemakkelijk te verwijderen zijn.

Eerst was er de handbraak, waarmee een klein bosje vlas in een aantal stappen kon worden gebraakt; dat was zwaar werk en ging erg langzaam.

Later gebruikten de vlassers een tonbraak; een apparaat met boven drie kleine getande rollen en onder één grote getande rol. Met een slinger werden de rollen rond gedraaid, het vlas werd de tussen de rollen doorgetrokken en gebraakt.

Na 1935 kwam de elektrisch aangedreven braak die werkte op dezelfde manier als de tonbraak maar veel sneller en krachtiger.

De elektrische braak trekt met grote kracht het vlas naar binnen, de rollen met tanden breken het hout in de stengels.

Het spreekt voor zich dat de vlasser niet met zijn handen moest proberen om vastgelopen vlas naar binnen te duwen.

Vroeger, toen de vlasserij nog een familiale aangelegenheid was, werden het braken en zwingelen gedaan in een zwingelkooi, zoals hier in het museum te zien is.

U kunt nu verdergaan met nummer 530 “Zwingelen”.

 

De QR code voor deze pagina is QR Code 525 braken