385 Landkaart met suikerfabrieken

Na 1850 kwam de industrialisatie in Nederland op gang. In vergelijking met de rest van Europa begon de productie van suiker uit bieten in Nederland laat.

In 1858 werd in Zevenbergen de eerste Nederlandse suikerfabriek “de Azelma” opgericht. In West-Brabant ontstond daarna veel suikerindustrie. Een welkome bron van inkomsten voor de arme bevolking die van de landbouw afhankelijk was.

Rond 1874 waren er ongeveer 60 suikerfabrieken in Nederland. Deze waren klein en lagen aan de aan- en afvoerroutes via binnenwater zoals de “Mark” en “Dintel” in West-Brabant.

In 1890 waren er in de provincie Noord-Brabant 21 suikerfabrieken; drie in Bergen op Zoom, drie in Oud en Nieuw Gastel, drie in Roosendaal, drie in Zevenbergen en twee in Oudenbosch. De plaatsen Steenbergen, Geertruidenberg, Oosterhout, Princenhage, Standdaarbuiten, Werkendam en Etten-Leur kregen allemaal één fabriek. Hierdoor werd Zuidwest Brabant “De Suikerhoek” genoemd.

Ook werden er twee fabrieken opgericht in Sas van Gent en kregen Oud-Beijerland, Puttershoek, Halfweg, Vierverlaten en Groningen een fabriek.

Technische en chemische vernieuwingen waren voor veel fabrieken niet op te brengen en moesten sluiten.

Rond 1900 begon de beetwortelsuikerindustrie met schaalvergroting. Boeren en fabrieken gingen samenwerken in coöperaties. Fabrieken fuseerden en onrendabele, te kleine of verouderde fabrieken werden gesloten of samengevoegd.

In het begin van de vorige eeuw waren er 39 suikerfabrieken in Nederland. In Zevenbergen waren er maar liefst vier!

De grootste en modernste fabriek van Europa, de “Dinteloord”, staat in de westhoek van Brabant, in Stampersgat. De tweede suikerfabriek in Nederland staat in Vierverlaten bij Groningen. Alle andere fabrieken zijn inmiddels gesloten.

In de jaren 1960 werkte men tijdens de bietencampagne in een fabriek met een verwerking van bijvoorbeeld 5.000 ton bieten in 3-ploegendienst met 350 man. Dit 7 dagen per week en 13-14 weken lang. Werkweken van 56 tot 63 uur waren heel normaal. Eens in de 3 weken was men zondags vrij van ’s morgens 8 uur tot maandagmorgen 6 uur tijdens het wisselen van de nacht- naar de vroege dienst. Voordat je naar huis ging moest je wel eerst een kerkdienst in de kantine bezoeken.

In de andere maanden wordt er in de fabriek onderhoud gepleegd.

In Dinteloord verwerken ze nu 28.000 ton bieten in 5-ploegendienst met ca. 140 man.

Voor 1 kg. suiker heb je ca. 7 kg. suikerbieten nodig.

Van biet tot suiker duurt ongeveer 24 uur.

U kunt nu verdergaan met nummer 390 “Afsluiting suiker-expositie”.

 

De QR code voor deze pagina is QR Code 381 branderij amelia