361 Maquette kalkoven

De kalkoven wordt gevuld met ongeveer 400 kg kalksteen.  Vroeger een zwaar werk, handwerk trouwens. Tegenwoordig wordt de kalkoven automatisch gevuld via een liftsysteem met de juiste verhouding kalksteen – cokes. Bij de maquette ziet u dat er een liftbak omhoog gaat en vervolgens automatisch wordt leeggestort in de kalkoven. Dan wordt in de kalkoven de cokes of antraciet samen met de kalkstenen verbrand. De temperatuur is daarbij ongeveer 1400 graden. Er vindt een chemische reactie plaats, waarbij koolzuurgas en ongebluste kalk ontstaat. De kalk wordt gemengd met wat ruwsap uit de diffusietoren. Hierbij ontstaat kalkmelk, die gebruikt wordt voor de reiniging van het ruwsap. Het koolzuurgas wordt eveneens gebruikt voor het zuiveren van het ruwsap, dat aanvankelijk nog veel ongewenste stoffen bevat. Deze bewerking noemt men de carbonatatie.

De QR code voor deze pagina is QR Code 361 Maquette kalkoven