350 Polarimeter

 

De polarimeter is het belangrijkste apparaat om het suikergehalte in een vloeistof te meten.

Het meetprincipe is gebaseerd op de bijzondere eigenschap van suiker. Een suiker- molecuul is  “optisch actief”. Door een lichtstraal van gepolariseerd licht door de suikeroplossing te sturen draait het zogenaamde polarisatievlak. Uit de draaihoek kan men rechtstreeks de suikerconcentratie bepalen. Deze analyse wordt niet gestoord door andere componenten in de vloeistof, omdat deze in bijna alle gevallen niet optisch actief zijn. Hierdoor is geen ingewikkelde voorbewerking van het monster nodig.

De komst van de polarimeter heeft in de tweede helft van de 19de eeuw belangrijk bijgedragen aan het verbeteren van het productieproces. Door een snelle bepaling van het suikergehalte van diverse stromen in het proces kon men het proces beter besturen en kreeg men meer begrip van het proces. 

 

U kunt nu verdergaan met nummer 351 “Snuisterijen”.

 

QR code deze pagina QR Code 350 polarimeter