349  Vitrine laboratoriuminstrumenten

In de vitrine ziet u nog een aantal oudere meetinstrumenten. Soms zijn er meer exemplaren in verschillende uitvoeringen.

 

Centraal, op de verhoging, staat een polarimeter. Links achteraan staat een ouder exemplaar. Rechts van de polarimeter staat een oudere laboratorium refractometer.

 

Ook ziet u een aantal draagbare brixmeters.  Deze worden bijvoorbeeld ook door wijnbouwers gebruikt om snel het suikergehalte in een druif vast te stellen.

Helemaal rechts in de vitrine staan een aantal typen colorimeters, die u ook al op de laboratoriumtafel tegenkwam.  

Vooraan ziet u een doos met verschillende metalen balletjes.

Deze kogeltjes werden gebruikt om de viscositeit van een vloeistof te bepalen. Dit gebeurt aan de hand van de tijd die een kogeltje nodig heeft om door een laag vloeistof met bekende hoogte te vallen. Hoe viskeuzer de vloeistof des te langer de valtijd. Uit de valtijd, de hoogte van de vloeistoflaag en de gegevens van het kogeltje (diameter en gewicht) kan de viscositeit worden berekend.

Helemaal links staat een traditionele Balans voor het meten van een gewicht.

U kunt nu verdergaan met nummer 350  “Polarimeter”.

 

Dit is de QR Code QR Code 349 vitrine laboratoriuminstrumenten