348 Proceslaboratorium

 

Al eerder heeft u kennis kunnen maken met het tarreerlokaal: het onafhankelijke laboratorium waar de kwaliteit van de aangevoerde suikerbiet wordt bepaald. Daarmee kan dan een prijs worden vastgesteld, die de boer voor zijn bieten krijgt.

Nu echter staat u voor een laboratoriumtafel van het proceslaboratorium.

In dit laboratorium worden alleen analyses uitgevoerd van de processtromen in de fabriek.

Het doel hiervan is, om  

  1. het proces van de suikerfabricage te optimaliseren. Dat wil zeggen zo efficiënt mogelijk en dus zo goedkoop mogelijk te laten verlopen.
  2. de kwaliteit van de geproduceerde suiker te bewaken.

Op de laboratoriumtafel staan diverse meetinstrumenten uitgestald. Daarnaast ziet u ook het nodige glaswerk, laboratoriumapparaten en potjes met chemicaliën.

In de fabriek worden monsters genomen van verschillende processtromen. Deze monsters worden in het laboratorium geanalyseerd door de laboranten. Zo wordt het suikergehalte bepaald om vast te stellen of het proces goed verloopt. Maar ook het gehalte aan andere stoffen wordt gemeten. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de rook uit de fornuizen wordt bepaald. In zo’n fornuis wordt stoom gemaakt voor bijvoorbeeld de indampketels. Dit is een proces dat veel energie vraagt. Met de rookgasanalyse kun je een fornuis zo instellen, dat je uit de gestookte kolen zo veel mogelijk energie haalt.

 

U kunt nu verdergaan met nummer 349 “Vitrine laboratoriuminstrumenten”

 

 

De QR code voor deze pagina is QR_Code_347-toepassing-van-suiker.png