331  Kalkoven

 

Bij een suikerfabriek zie je een grote hoop keien liggen. Dat is kalksteen. De kalksteen wordt als hulpgrondstof gebruikt in het verwerkingsproces. Na vermenging met cokes of antraciet worden ze verbrand in de kalkoven. Bij een temperatuur van ongeveer 1400 graden Celsius vindt een chemisch proces plaats. Hierbij ontstaan koolzuurgas en ongebluste kalk. Deze ongebluste kalk wordt vermengd ofwel geblust met ruwsap. Er ontstaat nu kalkmelk,  die gebruikt wordt om de ruwsap te reinigen.

Het vullen van de kalkoven was vroeger zwaar werk. Men moest een kiepkar handmatig vullen met 400 kilogram kalksteen en naar de oven duwen op een smalspoor.

Ook onder in de oven, bij het lossen, was het geen pretje om te werken vanwege de hitte. Zo’n kalkoven is meer dan 1.000 graden Celsius.

De gebrande kalk moest men in stalen manden scheppen en in de kalkmelkbakken kiepen om te blussen.

Tegenwoordig worden ovens automatisch gevuld met kalksteen en cokes. De kalkstenen en cokes komen dan uit voorraadbunkers en een shovel zorgt ervoor dat de bunkers gevuld zijn.

U kunt nu verdergaan met nummer 333 “Van ruwsap naar dunsap”.

 

De QR code voor deze pagina is QR_Code_331-kalkoven.png