319 Wasmolen

 

Nadat de bieten door waterkanonnen richting fabriek werden gespoten, werden ze door de bietenpomp en het rolrooster richting wasmolen getransporteerd. De wasmolen is een grote trommel met een centrale as, waarop diverse uitsteeksels zitten. Door de draaiende beweging van de centrale as en het water in de trommel, worden de bieten gewassen. Aan de wasmolen zit ook een stenenvanger om de stenen en andere voorwerpen uit de bieten te halen, zoals ijzeren voorwerpen, botten en zoal meer.

 

U kunt nu verdergaan met nummer 321 “Snijmessen”.

 

De QR code voor deze pagina is QR_Code_319-wasmolen.png