317 Transport in de fabriek

 

De stapelplaats van bieten bij een suikerfabriek heet GOR. Dat is een afkorting van Grote Opslag Ruimte.

Vroeger bestonden de vloeren van de gorren uit schuin aflopende betonvloeren naar zogenaamde zwemgoten. Op de boerenwagens en de vrachtauto’s lagen de bieten op netten. Kranen brachten de netten boven de gorren en dan koppelde men de netten aan één zijde los.

Waterkanonnen spoten de bieten van de GOR in goten naar de wasmolen in de fabriek. In de wasmolen worden de bieten gewassen zodat er geen aarde en klei meer aan zit.

Bieten uit schepen werden door grijperkranen op de zogenaamde scheep gorren gelost.

De bieten uit spoorwagons kwamen niet op het gor maar met spuitkanonnen spoten ze de bieten rechtstreeks vanuit de schuinstaande wagons met open wagondeuren, in de zwemgoten.

Nu gaan de bieten vanaf de GOR met transportbanden tot in het washuis en spuitkanonnen zijn niet meer nodig.

Ook werden complete vrachtwagens gekanteld om de bieten op de transportbanden te storten.

Werk met spuitkanonnen op de gorren was vakwerk. De bietenspuiter moest de juiste hoeveelheid water gebruiken om de bieten goed te laten zwemmen in de goten, wat dikwijls over wel 100 meter afstand ging. Deed hij dat niet goed, dan had je verstoppingen met alle ellende van dien. In de winter was dit werk bij kou en vorst geen pretje. Tegenwoordig beschikt men over doorwerkkleding, maar vroeger had men zware stugge ‘olie’ jassen en een zuidwester, die bij vorst keihard werden. Men kon zich een klein beetje verwarmen aan cokespotten, oude olievaten met gaten waarin cokes gestookt werd, die her en der stonden om te voorkomen dat de leidingen e.d. zouden bevriezen.

Aan de overzijde zie je verschillende onrechtmatigheden, die met de bieten mee gekomen zijn, zoals ‘n oude autoband, blikken bus, koeienhoorn, melkbus deksel en verschillende stukken hardhout en stenen.

Zij veroorzaakten veel problemen op de snijmolenmessen, waardoor men slecht snijdsel kreeg.

U kunt nu verdergaan met nummer 319 “Wasmolen”.

 

De QR code voor deze pagina is QR_Code_317-transport-in-de-fabriek.png