308 Oogstperiode

Het oogsten en transport van de bieten begint in september. 

Elke biet moest vroeger met een bietenspa, een soort schep, uit de grond worden gelicht. We zien hier twee verschillende soorten. De ene spa heeft een omgekeerde V-vormige scherpe punt en is voor het rooien van de diep wortelende suikerbieten. De andere heeft een vlak uiteinde en is voor het rooien van de ondiep wortelende, dus veel meer boven de grond groeiende, voederbieten of suikerbieten. Na het lichten sloeg men met een kopmes de koppen met het loof eraf en de bieten kwamen dan in kleine hoopjes op het land te liggen. Een arbeider die hard werkte rooide ongeveer een halve hectare, bijna zo groot als een voetbalveld, per week.

Het bietenloof werd ingekuild en was bestemd voor veevoer. De melk van de koeien kon daar behoorlijk naar ruiken en smaken. Tegenwoordig zou het beslist niet meer mogen om die melk nog te drinken.

De eerste vooruitgang bij het rooien op het land kwam rond 1920, de bietenploeg. Getrokken door een paard werden de bieten uit de grond gelicht. Enkele boeren hadden ook een bietenkopploeg, waarmee de kop met het loof van de bieten gehaald werd. Het heel zware werk bij het rooien was daarmee al een klein beetje lichter geworden.

Pas na 1960 kwam de eerste bietenrooimachine op de markt. Die rooide nog maar met 1 rij tegelijk. De ontwikkeling van rooiers zette door, er kwamen twee-, drie- en zesrijige op de markt en nu kunnen al negen of zelfs twaalf rijen tegelijk gerooid worden.

Bijna al het rooiwerk wordt tegenwoordig gedaan door de loonwerker die met zijn machine de bieten snel kan rooien.

De bieten gaan naar de suikerfabriek. Het loof blijft op het land achter en wordt omgeploegd.

Tegenwoordig kan uit het bietenblad hoogwaardig eiwit worden gehaald. De voedingsindustrie kan dit plantaardige eiwit gebruiken in bijvoorbeeld vleesvervangers, dranken, sauzen en desserts.

U kunt nu verdergaan met nummer 313 “vervoer naar de fabriek” aan de overzijde.

 

 

 

De QR code voor deze pagina is QR_Code_308-oogstperiode.png