306 Bietenteelt  (aan weerszijden van het gangpad te zien)

Rond 1900 kwam de bietenteelt in Nederland goed op gang.

In de lente zaait de boer de suikerbieten. Vroeger kwamen er uit één zaadje enkele plantjes die dan heel dicht bij elkaar groeiden. Om uit te kunnen groeien tot flinke bieten moesten de plantjes ongeveer 20 cm van elkaar in rijen staan. De bietjes die heel dicht bij elkaar stonden werden eerst met een hak op afstand gezet, het zogenaamde “op één zetten”. De overbodige plantjes moesten met de hand worden verwijderd, dit noemde men het “bieten dunnen”.

Op de foto’s zien we mensen gebukt of op de knieën over het land kruipen, soms een hele week lang en daarna konden ze bijna niet meer lopen.

Onkruid wieden tussen de rijen ging ook met de hand, niet meer dan een halve hectare, bijna de grootte van een voetbalveld, per dag!

Later kwamen de wiedmachines, getrokken door paarden, die wel vijf rijen tegelijk deden. (Zie prototype aan de overzijde) Een andere belangrijke verbetering was het veredelen van het bietenzaad, zodat er uit elk zaadje nog maar één plantje groeide. Ook kreeg het zaadje een omhulsel waarin groeistoffen en bestrijdingsmiddelen zitten. Dit zaad heet pillenzaad.

Ook de precisiezaaimachine, die de zaadjes precies op de goede afstand in de rij legt, was een geweldige verbetering. Alle zaadjes liggen op ’n afstand van ongeveer 23 cm. Er zijn machines die 24 rijen ineens kunnen zaaien en met GPS zelfs automatisch.

Tot 1987 was er alleen multigerm (oftewel meerkiemig) zaad. In de warmere streken groeiden ook planten met monogerm (oftewel éénkiemig) zaad. Tegenwoordig wordt al het bietenzaad in gebieden rond de Middellandse Zee vermeerderd.

De bietentelers bestellen in de maand december bij Suiker Unie het benodigde bietenzaad voor het volgende seizoen. Suiker Unie koopt massaal in en verzorgt de distributie naar haar telers.

Door jarenlange veredeling is het suikergehalte van de suikerbiet aanzienlijk verhoogd, van 5 gram, net zoveel als één suikerklontje tot wel 140 gram of 28 klontjes.

U kunt nu verdergaan met nummer 308 “Oogstperiode”.

 

De QR code voor deze pagina is QR Code 306 bietenteelt