540  Werken en Wonen (kamertje)

Het kamertje geeft een beeld van de huiskamer industrie waar wonen en werken samen gingen. Op de foto’s zien we vlasfamilies werkend en poserend tussen het vlas en de werktuigen. 

De vlasserij was een serieus te nemen vak met een eigen vakschool.

Op de foto’s van de vlasserijschool zien we de leerlingen en hun met vrucht behaalde diploma's. 

Ook in het kamertje opgesteld een origineel spinnewiel en een weefgetouw waarmee op themadagen demonstraties worden gegeven.

De oude potkachel (plattebuiskachel) waarop werd gekookt, een snorrende kat in de mand, de kolenkit gevuld met afval uit de vlasserij en de trapnaaimachine typeren een beeld van vroeger, toen geluk nog heel gewoon was.

Foto’s van de vlasarbeid op het land, zoals het was in 1950, nagespeeld en gefotografeerd door de vereniging van oud vlassers uit het dorpje Noordhoek.

Op de tafel liggen, vrij ter inzage, knipselboeken over de geschiedenis van het Vlasserij-Suikermuseum.

U kunt nu verdergaan met nummer 545 “Afsluiting vlasserij”.

 

De QR code voor deze pagina is QR_Code_540-werken-en-wonen.png